Miljö - Avfallsekonomi

Bolaget Avfallsekonomi är ett nybildat helägt dotterbolag under Green Growth Nordics nya affärside att arbeta med miljöbaserade projekt.

Då tillväxten och konsumtionen ökar och därmed avfallsmängderna, ser vi på Avfallsekonomi AB stora möjligheter att vara med och bidra till en bättre avfallshantering. Med Garby markbehållare samlar man sopor och kompost delvis under mark, detta bidrar i sin tur till att man kan samla större mängder sopor och därmed minska trafiken med sopbilar i vår närmiljö. Att soporna samlas under mark bidrar även till att lukten från soporna försvinner samt att skadedjur inte kan komma åt soporna. Med den ökande medvetenheten om vår miljö och det växande problemet med sopor ser vi stor marknadspotential för vårt nystartade bolag.

Besök Avfallsekonomi.se och läs mer.