Slide background

Gröna investeringar

i bolag & projekt som påverkar vår miljö i en positiv riktning

Slide background

Hållbar
samhälls-
utveckling

Green Growth Nordic AB

Ny mark tillverkas inte och konkurrensen om jordens befintliga råvaror ökar. För närvarande befinner vi oss i en kraftig och nödvändig omställning från ett på sikt ohållbart samhälle till en ökad miljömedvetenhet. När omställningar sker uppstår också nya möjligheter. Det är dessa möjligheter vi ska utnyttja.

Vår affärsidé består i att investera i bolag och projekt som påverkar vår miljö i en positiv riktning. Detta sker genom investeringar inom de så kallade areella näringarna som består bl.a. skog och jord. Dessutom är områdena förnyelsebar energi och miljöteknik av intresse. Verksamheten ska bedrivas på ett ur miljösynpunkt hållbart sätt. Lönsamhet och miljötänkande ska gå hand i hand när investeringsalternativen utvärderas. Läs mer