Styrelse och Ledning
Oscar Grön
Styrelseordförande

Födelseår: 1960
Invald i styrelsen: 2006
Antal aktier: 72 000 B-aktier

Bakgrund; Marinofficer, och olika chefsuppdrag som platschef, VD, ledamot och styrelseordförande. Executive MBA med global inriktning från Copenhagen business School, 2001 - 2003. Ägare och VD i TOAB Miljö AB som bedriver handelsverksamhet inom Bygg och VVS-branschen. Arbetar sedan många år aktivt i Baltikum och f.d. Östeuropa.


Timo Lehtonen
VD

Födelseår: 1963
Invald i styrelsen: 2013
Antal aktier: 556 000 B-aktier samt indirekta innehav

Bakgrund: Entreprenör. Grundat och drivit egen redovisningsbyrå i 19 år samt utbildat i egen regi inom ekonomi och juridik i mer än 10 år. Fil kand i företagsekonomi från Göteborgs Universitet. Huvudägare och grundare av Forwood AB.


Håkan Nyberg
Ledamot


Kjell Erik Ståhl
Styrelsesuppleant


Revisor

Anders Sandquist
Auktoriserad Revisor

EMK Baker Tilly Revisionsbyrå

Valberedning

Timo Lehtonen, ordförande

Ulf Runmarker, ledamot

Urban Bothén, ledamot

Läs även om Aktien, Finansiell information och Ägarförhållanden