Aktuellt

Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Green Growth Nordic Aktiebolag (publ), 556271–9228, kallas härmed till årsstämma fredagen den 14 juni 2024 kl. 14.00 på Hotell Elite Park Avenue konferensavdelning, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg. Läs hela (PDF)

Tillhörande dokument:

Green Growth Nordic årsstämma 2023
2023 års årsstämma genomfördes på Hotell Elite Park Avenue fredagen den 30 juni 2023. Läs mer i årsstämmokommunikén

Kallelse till årsstämma och bokslutskommuniké
Aktieägarna i Green Growth Nordic Aktiebolag (publ), 556271–9228, kallas härmed till årsstämma fredagen den 30 juni 2023 kl. 13.00 på Hotell Elite Park Avenue konferensavdelning, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg Läs hela (PDF)

Tillhörande dokument:

Green Growth Nordic årsstämma 2022
2022 års årsstämma genomfördes på Hotell Elite Park Avenue fredagen den 17 juni 2022. Läs mer i årsstämmokommunikén

Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Green Growth Nordic Aktiebolag (publ), 556271–9228, kallas härmed till årsstämma fredagen den 17 juni 2022 kl. 15.00 på Hotell Elite Park Avenue konferensavdelning, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg. Läs hela (PDF)

Tillhörande dokument:

Nyhetsbrev GGN April 2022
Handel med aktier i Green Growth Nordic AB tas upp 4 april på Mangoldlistan Läs Nyhetsbrev (PDF)

Nyhetsbrev GGN Dec 2021 Läs Nyhetsbrev (PDF)

Nyhetsbrev GGN Juni 2021 Läs Nyhetsbrev (PDF)

Green Growth Nordic årsstämma 2021
2021 års årsstämma genomfördes via poströstningsförfarande fredagen den 17 juni 2021. Läs mer i årsstämmokommunikén

Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Green Growth Nordic Aktiebolag (publ), 556271–9228, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 juni 2021.För att begränsa smittspridningen har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas via poströstningsförfarande, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller tredje man. Läs hela (PDF)

Tillhörande dokument:

Nyhetsbrev GGN April 2021 Läs Nyhetsbrev (PDF)

Nyhetsbrev GGN Okt 2020 Läs Nyhetsbrev (PDF)

Green Growth Nordic årsstämma 2020
2020 års årsstämma genomfördes på Hotell Elite Park Avenue konferensavdelning i Göteborg, fredagen den 26 juni 2020. Läs mer i årsstämmokommunikén

Bokslutsrapport 2019
Göteborg den 10 juni 2020 Läs mer (PDF)

Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Green Growth Nordic Aktiebolag (publ), 556271–9228, kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 juni 2020 kl. 14.00 på Hotell Elite Park Avenue konferensavdelning, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg. Eventuellt kan stämman komma att genomföras elektroniskt. Läs hela (PDF)

Tillhörande dokument:

Kallelse till extra bolagsstämma
Aktieägarna i Green Growth Nordic Aktiebolag (publ), 556271–9228, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 10 juni 2020 kl. 14.00. Stämman kommer att hållas elektroniskt eller enbart med poströstning. Hur stämman ska hållas kommer att meddelas då anmälningstiden till stämman gått ut. Läs hela (PDF)

Nyhetsbrev GGN Mars 2020 Läs Nyhetsbrev (PDF)

Nyhetsbrev GGN Feb 2020 Läs Nyhetsbrev (PDF)

Nyhetsbrev GGN Dec 2019 Läs Nyhetsbrev (PDF)

Green Growth Nordic AB aktiens köp och säljkurs samt senaste stängningskurskan från den 10 oktober 2019 följas på www.mangold.se under rubriken Företagstjänster och därefter rubriken Mangoldlistan. Läs hela

Green Growth Nordic årsstämma 2019
2019 års årsstämma genomfördes på Hotell Elite Park Avenue konferensavdelning i Göteborg, fredagen den 28 juni 2019. Läs mer i årsstämmokommunikén

Nyhetsbrev Pressrelease GGN
Läs Nyhetsbrev (PDF)

Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Green Growth Nordic Aktiebolag (publ), 556271–9228, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2019 kl. 14.00 på Hotell Elite Park Avenue konferensavdelning, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg Läs hela (PDF)

Tillhörande dokument:

Nyhetsbrev GGN Feb 2019
Läs Nyhetsbrev (PDF)

Green Growth Nordic årsstämma 2018
2018 års årsstämma genomfördes på Hotell Elite Park Avenue konferensavdelning i Göteborg, måndagen den 25 juni 2018. Läs mer i årsstämmokommunikén

Nyhetsbrev GGN Maj 2018
Läs Nyhetsbrev (PDF)

Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Green Growth Nordic AB (publ), 556271–9228, kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 juni 2018 kl. 13.30 på Hotell Elite Park Avenue konferensavdelning, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg. Läs hela (PDF)

Tillhörande dokument:

Nyhetsbrev GGN November 2017
Läs Nyhetsbrev (PDF)

Nyhetsbrev GGN Oktober 2017
Läs Nyhetsbrev (PDF)

Nyhetsbrev 2 GGN Juni 2017
Läs Nyhetsbrev (PDF)

Green Growth Nordic årsstämma 2017
2017 års årsstämma genomfördes på Hotell Rubinens konferensavdelning i Göteborg, fredagen den 16 juni 2017. Läs mer i årsstämmokommunikén

Nyhetsbrev GGN Juni 2017
Läs Nyhetsbrev (PDF)

Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Green Growth Nordic AB (publ), 556271–9228, kallas härmed till årsstämma fredagen den 16 juni 2017 kl. 15.00 på Hotell Rubinens konferensavdelning, Kungsportsavenyn 24 i Göteborg. Läs mer (PDF)

Tillhörande dokument:

Bokslutsrapport 2016
Göteborg den 12 maj 2017 Läs mer (PDF)

Pressrelease - angående inlösenprogrammet
Minskningen av aktiekapitalet är nu registrerat och godkänt av Bolagsverket. Avstämningsdagen är satt till den 30 nov vilket innebär att utbetalningen kommer att ske den 5.e dec. Läs Nyhetsbrev (PDF)

Nyhetsbrev GGN Oktober 2016
Läs Nyhetsbrev (PDF)

Nyhetsbrev GGN September 2016
Läs Nyhetsbrev (PDF)

Nyhetsbrev Augusti 2016
Läs Nyhetsbrev (PDF)

Byte av Firmanamn
Vårt nya firmanamn är Green Growth Nordic AB och är ett bättre namn mot marknaden som tydligare gör vår verksamhets inriktning vid listningen av aktien. Läs mer


OBS! Tidigare nyheter är publicerade med det gamla företagsnamnet Forwood


Forwoods årsstämma 2016
2016 års årsstämma genomfördes på Elite Park Avenue Göteborg, fredagen den 17 juni 2016.
Läs mer i årsstämmokommunikén (PDF)

Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Forwood Aktiebolag (publ), 556271­9228, kallas härmed till årsstämma fredagen den 17 juni 2016 kl. 15.00 på konferensavdelningen på Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn 36­38 i Göteborg. Läs mer

Tillhörande dokument:

Bokslutsrapport 2015
Göteborg den 15 april 2016
Läs mer (PDF)

Gällande de så kallade Panama dokumenten
Med anledning av den senaste tidens nyheter gällande de så kallade Panama dokumenten vill styrelsen i Forwood koncernen lämna följande kommentar.
Läs mer/Nyhetsbrev (PDF)

God Jul & Gott Nytt år
Läs om året som gått och om kommande händelser för 2016 Läs mer/Nyhetsbrev (PDF)

Pressrelease 22 oktober 2015
Konvertering av konvertibellånet till aktier Läs mer/Nyhetsbrev (PDF)

Ny viktig information från aktiespararna om Intrinsics bud Läs mer/Nyhetsbrev (PDF)

Aktiespararna avråder från uppköpserbjudanden från Intrinsic Oppkøjp AS Läs mer/Nyhetsbrev (PDF)

Angående anbud på aktier i Forwood AB
från Intrinsic Oppkjöp AS, daterat 15 september 2015 Läs mer/Nyhetsbrev (PDF)

Pressrelease 10 september 2015
Ny värdering av Forwoods mark och listning av Forwood aktien. Läs mer/Nyhetsbrev (PDF)

Forwoods årsstämma 2015
2015 års årsstämma genomfördes på Elite Park Avenue Göteborg, fredagen den 26 juni 2015.
Läs mer i årsstämmokommunikén (PDF)

Forwood avser att listas på Aktietorget
Forwood avser att listas på Aktietorget den 15 september 2015, skälen till detta är att underlätta handel av aktien Läs mer/Nyhetsbrev (PDF)

Kommande Årsstämma
Årsstämman kommer att hållas fredagen den 26 juni 2015 kl. 16.00 på konferensavdelningen på Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg. Anmälan till stämman emotses tacksamt senast fredagen den 19 juni 2015. Läs mer

Tillhörande dokument:

Bokslutsrapport 2014
Göteborg den 27 mars 2015
Läs mer (PDF)

Forwood AB listas på Mangold listan
den 16 februari 2015 Läs mer/Nyhetsbrev (PDF)

Pressrelease 23 december 2014 -
det framtida kapitalbehovet tryggat

På årsstämman den 27 juni 2014 kommunicerades Forwoods löpande kapitalbehov och att sökandet efter en internationell partner och investerare skulle fortgå. Den 23 december 2014 har Forwood AB:s helägda dotterbolag Forwood Forestry Panama S.A. överlåtit samtliga teakplanteringar i Darien regionen till en Amerikansk pensionsfond. Läs hela (PDF)

Kommande Årsstämma
Årsstämman kommer att hållas fredagen den 26 juni 2015 kl. 16.00 på konferensavdelningen på Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg.

Forwoods årsstämma 2014
2014 års årsstämma genomfördes på Elite Park Avenue Göteborg, fredagen den 27 juni 2014.
Läs mer i årsstämmokommunikén (PDF)

Kommande Årsstämma
Årsstämman kommer att hållas fredagen den 27 juni 2014 kl. 17.00 på konferensavdelningen på Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg. Anmälan till stämman emotses tacksamt senast måndagen den 23 juni 2014. Läs mer

Tillhörande dokument:

Bokslutsrapport 2013
Göteborg den 09 maj 2014
Läs mer (PDF)

Forwood AB lämnar Mangoldlistan 22/1 2014
Göteborg den 21 januari 2014.
Den 22 januari 2014 upphör Forwood ABs avtal med Mangold Fondkommission. Styrelsen anser att den lilla handel som sker över Mangoldlistan är för kostsam för Forwood AB i förhållande till den nytta som handelsplatsen ger till aktieägarna.

Styrelsen bedömde också att avtalet var ogynnsamt för bolaget med anledning av det pågående sparprogrammet. Läs mer

Pressrelease - Utfall av nyemission
Göteborg den 20 december 2013.
Styrelsen i Forwood Aktiebolag (publ) beslutade den 12 november 2013 att genomföra en företrädesemission om 10 243 470 aktier till kursen 1 kr/aktie med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Läs mer (PDF)
Företrädesemissionen i Forwood inleds
Göteborg den 22 november 2013.
Den 26 november 2013, inleds teckningstiden i Forwood Aktiebolags (publ) företrädesemission av aktier om cirka 10,2 Mkr med möjlighet till ytterligare kapitaltillskott om 2,0 Mkr genom utnyttjande av en övertilldelningsoption.

1 innehavd aktie i bolaget berättigar till 1 teckningsrätt. 12 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 nyemitterad aktie.

Teckningskursen är fastställd till 1,00 kr per aktie.

Teckningstiden löper till och med den 9 december 2013. Allmänheten ges möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt .

Tillhörande dokument:

 • Informationsmemorandum
 • Anmälningssedel • Pressrelease - Forwood AB (publ) genomför en företrädesemission om 10,2 MSEK
  Göteborg den 13 november 2013.
  Styrelsen i Forwood har med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 19 april 2013 beslutat att genomföra en företrädesemission. I samband med kapitalanskaffningen bjuder Forwood in till informationsträffar. Alla intresserade är välkomna. Läs mer (PDF)

  Träffarna kommer att hållas på följande orter:

  • Malmö, 26 november 2013, kl 17.30
   Rica Hotel, Stortorget 15
  • Stockholm, 27 november 2013, kl 18.00
   Mindset, Mäster Samuelsgatan 60
  • Göteborg, 28 november 2013, kl 18.00
   Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36

  Gå vidare till anmälningssidan

  Informationspolicy för Forwood AB
  Fastställd av styrelsen för Forwood AB (publ) den 12 november 2013. Läs mer (PDF)

  Forwood Nyhetsbrev
  Ny styrelse sedan 27 september 2013, Några rader från VD samt viktigt meddelanden till alla aktieägare Läs nyhetsbrevet

  Stämmokommuniké
  Den 27 september 2013, hölls extra bolagsstämma i Forwood Aktiebolag (publ). I PDF:en nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet Läs mer (PDF)

  Kallelse till extra bolagsstämma
  Bolagsstämman kommer att hållas fredagen den 27 september 2013 kl. 16:00 på konferensavdelningen, Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg. Vi bjuder på kaffe, dryck och något litet att äta från Kl. 15:00. Anmälan skall ske senast onsdagen den 25 september 2013 till Forwood info@forwood.se
  Läs mer/se hela (PDF)

  Forwoods årsstämma 2013
  2013 års årsstämma genomfördes på Elite Park Avenue Göteborg, fredagen den 19 april.
  Läs mer i årsstämmokommunikén (PDF)

  Kommande Årsstämma
  Årsstämman kommer att hållas den 19/4 Kl. 17:00 på Elite Park Avenue Göteborg i konferenslokalen Gripsholm. Vi bjuder på kaffe, dryck och något litet att äta från Kl. 16:00. Anmälan skall ske senast onsdagen den 17 april till Forwood info@forwood.se

  Tillhörande dokument:

  Kallelse till årsstämman
  Göteborg den 18 mars 2013
  Läs mer (PDF)

  Årsredovisning 2012
  Göteborg den 28 mars 2013.
  Läs mer (PDF)

  Bokslutsrapport 2012
  Göteborg den 28 februari 2013
  Läs mer (PDF)

  Pressmeddelande - Slutregistrering av företrädesemission
  Göteborg den 23 januari 2013.
  Den företrädesemission som Forwood Aktiebolag (publ) genomförde under november och december 2012 är nu slutregistrerad hos Bolagsverket. Totalt 5 774 371 konvertibler har registrerats (1 140 000 A-konvertibler och 4 634 371 B-konvertibler). Läs mer (PDF)

  Pressmeddelande - Företrädesemission genomförd
  Göteborg den 12 december 2012.
  Företrädesemissionen av konvertibler i Forwood Aktiebolag (publ) är nu genomförd. Genom emissionen tillförs bolaget cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader och därmed emitteras 5 787 903 konvertibler. Cirka 73 procent av tilldelningen baseras på teckning med stöd av uniträtter. Läs mer (PDF)

  Pressmeddelande - Förlängd teckningstid
  Göteborg den 28 november 2012.
  Styrelsen i Forwood Aktiebolag (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående emissionen till den 7 december 2012. Läs mer (PDF)

  Pressmeddelande - Idag inleds företrädesemissionen
  Göteborg den 15 november 2012.
  Idag, den 15 november 2012, inleds teckningstiden i Forwood Aktiebolags (publ) företrädesemission av konvertibler om cirka 39,9 MSEK. Teckningstiden löper till och med den 29 november 2012 (förlängd till 7 december 2012). Även allmänheten ges rätt att teckna. Läs mer (PDF)

  Övriga tillhörande dokument:


  Informationsmöten angående konvertibel med teckningstid 15-29 november

  • Göteborg Onsdag 21/11 kl.18.00 Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36-38, 031-7271000

  • Malmö Torsdag 22/11 kl.18.00 Hilton Malmö City Hotel, Triangeln 2, 040-6934700

  • Stockholm Måndag 26/11 kl.18.00, Ingenjörshuset/ Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, 08-613 81 00

  Pressmeddelande - Offentliggör prospekt 2012-11-08
  Forwood Aktiebolag (publ) publicerar härmed prospekt med anledningen av företrädesemissionen av konvertibler om cirka 39,9 MSEK som inleds den 15 november 2012. Läs mer (PDF)

  Forwood prospekt
  Inbjudan till teckning av konvertibler Läs mer (PDF).
  Se även införlivande av dokument prospekt (PDF).

  Pressmeddelande - Stämmokommuniké
  Igår, den 17 oktober 2012, hölls extra bolagsstämma i Forwood Aktiebolag (publ). I PDF:en nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet Läs mer (PDF)

  Beslut om konvertibelemission
  Vid extra bolagsstämma i Forwood Aktiebolag (publ) igår, den 17 oktober 2012, godkändes styrelsens beslut att genomföra en emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Även allmänheten ges rätt att teckna. Läs mer (PDF)

  Kallelse till extra bolagsstämma 17/10 2012 kl. 17.00
  Anmälan skall ske senast torsdagen den 11 oktober 2012 Läs mer (PDF)

  Övriga dokument tillgängliga inför den extra bolagsstämman:

  Pressmeddelande - Beslut om konvertibelemission
  I fredags, den 28 september 2012, beslutade styrelsen i Forwood AB (publ) att genomföra en emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare, förutsatt godkännande vid extra bolagsstämma. Läs mer (PDF)

  Forwood aktien har nu registrerats på Mangoldlistan.
  Aktien handlas genom att du lägger köp- eller säljorder hos din bank eller fondkommissionär. Gå till listan

  Forwoods årsstämma 2012
  2012 års årsstämma genomfördes på Hotel Elite Park Avenue fredagen den 20 april. Ett stort antal aktieägare hade återigen samlats för att informeras, besluta och diskutera om Forwood.

  På årets stämma deltog Gunnar Ek känd som Bolagsbevakare hos Aktiespararna sedan många år. Gunnar Ek bidrog med stort engagemang och kunnande i flera av ärendena på dagordningen. Efter årsstämman samlades ett 20-tal av aktieägarna till en trevlig "after work" för fortsatta diskussioner. Läs mer om årsstämman i årsstämmokommunikén | Se bilder

  Ditt aktieägande har nu registrerats hos Euroclear
  Aktierna ska nu synas på ditt VP konto eller depå. Vid frågor om ditt innehav eller ägarförändringar tala i första hand med din bank eller fondkomissionär.

  Skickade Nyhetsbrev

  OBS! Tidigare nyhetsbrev under det gamla företagsnamnet Forwood