Green Growth Nordic aktier

Green Growth Nordic AB aktien handlas sedan 22 augusti 2018 inofficiellt direkt mellan aktieägare. Anledningen till att aktien inte handlas på Mangoldlistan längre är att det är kostsamt för bolaget att upprätthålla handel på Mangoldlistan och att handeln varit obefintlig. För att genomföra ägarbyte måste säljaren kontakta sin bank och informera om den nya ägaren och dennes depå- eller vpkontonummer. Styrelsen undersöker för närvarande möjligheterna att notera aktien på annan lämpligare handelsplats.

Läs även om Finansiell information, Styrelse och Ledning och Ägarförhållanden