Green Growth Nordic aktier

Som ett led i det löpande besparingsprogrammet har avtalet med Mangoldlistan sagts upp till den 30 juni 2021. Det omsätts få aktier på listan varför kostnaden för Green Growth Nordic blir omotiverat hög per omsatt aktie. Andra alternativ för handel utvärderas löpande och bolagets mål att notera aktien på en riktig handelsplats kvarstår. Aktieägare som har intresse av att sälja aktier efter 30 juni kan kontakta kontoret för ytterligare information. Observera att värdet på aktien i depåer eller i vp-konton kan utvisa 0 kr efter 30 juni 2021 vilket inte är någon anledning till oro. Detta beror enbart på att bankerna inte kan hämta något värde från någon handelsplats för aktien. Eget kapital per aktie är ca 1,20 kr och i redovsiningen ej upptagna teakträd ytterligare ca 0,20 kr per aktie. Koncernen redovisar vinst sedan 1 januari 2021 och den framtida utvecklingen ser ljus ut.

Läs även om Finansiell information, Styrelse och Ledning och Ägarförhållanden