Green Growth Nordic aktier

Green Growth Nordic AB aktiens köp och säljkurs samt senaste stängningskurs kan från den 10 oktober 2019 följas på www.mangold.se under rubriken Företagstjänster och därefter rubriken Mangoldlistan. Aktiens senaste stängningskurs kommer också att visas i aktieägarnas depåer eller VP konton hos banken eller annat förvaringsinstitut. Handel på Mangoldlistan sker genom att investerare kontaktar sin bank eller annat förvaringsinstitut och lägger en köp eller säljorder. Banken kontaktar sedan Mangolds handlarbord via telefon. Investerare som önskar att handla B-aktien i Green Growth Nordic AB på Mangoldlistan ombedes således att kontakta sin bank eller sitt värdepappersinstitut som i sin tur kontaktar Mangold Fondkommissions handlarbord på telefon 08-503 015 85.

Läs även om Finansiell information, Styrelse och Ledning och Ägarförhållanden