Ägarförhållanden

Green Growth Nordic AB är ett publikt svenskt aktiebolag med drygt 1000 aktieägare. Aktiekapitalet i Green Growth Nordic AB är 103 616 811 SEK fördelat på 103 616 811 aktier varav 14 820 000 A-aktier med 10 röster och 88 796 811 B-aktier med 1 röst vardera.

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom eller henne företrädda aktier utan begränsningar i rösträtten. Samtliga aktier äger lika rätt i bolagets tillgångar och vinst.

Ägarstruktur, 25 största, 2019-06-28

Namn A-aktier B-aktier Innehav (%) Röster (%)
C.G. BOTHÉN AKTIEBOLAG 3 900 000 4 089 600 7,71 % 18,18 %
BOLAGSFÖRVALTNINGEN I GÖTEBORG AB 2 324 501 2 208 367 4,37 % 10,74 %
SWISS LIFE (LIECHTENSTEIN) AG 4 417 833 0 4,26 % 18,64 %
STRAND, ANDREAS 576 000 3 676 738 4,10 % 3,98 %
GREEN GROWTH NORDIC - OKÄNDA ÄGARE 1 620 000 2 263 344 3,75 % 7,79 %
HEDMANS PARTIAFFÄR AKTIEBOLAG 541 666 2 742 549 3,17 % 3,44 %
BERGGREN, PER-OLA 0 2 110 976 2,04 % 0,89 %
AXFAGER INVEST AB 0 1 996 712 1,93 % 0,84 %
KIDBRO, BENGT 0 1 780 995 1,72 % 0,75 %
ERIKSSON, LEIF 0 1 748 594 1,69 % 0,74 %
N. WALLGREN AB 1 440 000 0 1,39 % 6,08 %
ÖSTERG FAST SERV EL LARM I NORRK AB 0 1 295 911 1,25 % 0,55 %
SKOGEN I SVENLJUNGA AB 0 1 247 190 1,20 % 0,53 %
HÄLLERÅD, ULLA 0 1 127 948 1,09 % 0,48 %
JUTVIK, CHRISTIAN 0 1 098 240 1,06 % 0,46 %
KANGASVIERI, MARCO 0 918 880 0,89 % 0,39 %
GULLBERG, INGA-LILL 0 780 000 0,75 % 0,33 %
UBAB ULRICEHAMNS BETONG AB 0 779 613 0,75 % 0,33 %
KARLSSON, ROGER 0 739 338 0,71 % 0,31 %
LINDSTRÖM, DAVID 0 715 009 0,69 % 0,30 %
STRÅLIN, YNGVE PEDER 0 655 069 0,63 % 0,28 %
OHLSSON, JOHAN 0 600 000 0,58 % 0,25 %
SVENSK HYGIEN & KONSULTSERVICE AB 0 600 000 0,58 % 0,25 %
RISVALL, TOM ERLAND 0 584 653 0,56 % 0,25 %
COELI WEALTH MANAGEMENT AB 0 576 000 0,56 % 0,24 %

Läs även om Aktien, Finansiell information och Styrelse och Ledning