Ägarförhållanden

Green Growth Nordic AB är ett publikt svenskt aktiebolag med drygt 1000 aktieägare. Aktiekapitalet i Green Growth Nordic AB är 103 616 811 SEK fördelat på 103 616 811 aktier varav 14 820 000 A-aktier med 10 röster och 88 796 811 B-aktier med 1 röst vardera.

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom eller henne företrädda aktier utan begränsningar i rösträtten. Samtliga aktier äger lika rätt i bolagets tillgångar och vinst.

Ägarstruktur, 24 största, 2023-06-30

Namn A-aktier B-aktier Innehav (%) Röster (%)
CG BOTHEN AKTIEBOLAG 3 900 000 4 089 600 7,71 % 18,18 %
Nordnet Pensionsforsakring AB 5 857 833 497 061 6,13 % 24,93 %
BOLAGSFÖRVALTNINGEN I GÖTEBORG AB 2 324 501 2 208 367 4,37 % 10,74 %
STRAND, ANDREAS 576 000 3 676 738 4,10 % 3,98 %
Axelsson, Anders 0 4 180 046 4,03 % 1,76 %
HEDMANS PARTIAFFAR AKTIEBOLAG 541 666 2 742 549 3,17 % 3,44 %
Kidbro, Marcus 0 2 500 000 2,41 % 1,05 %
Lehtonen, Timo 0 2 111 158 2,04 % 0,89 %
BERGGREN, PER-OLA 0 2 110 976 2,04 % 0,89 %
ERIKSSON, LEIF 0 1 748 594 1,69 % 0,74 %
ÖSTERG FAST SERV EL LARM I NORRK AB 0 1 295 911 1,25 % 0,55 %
Svensk Hygien Konsultservice AB 0 1 173 800 1,13 % 0,50 %
Hallerad, Ulla 0 1 127 948 1,09 % 0,48 %
Jutvik, Christian 0 1 098 240 1,06 % 0,46 %
Kangasvieri, Marco 0 918 880 0,89 % 0,39 %
Gullberg, Inga-Lill 0 780 000 0,75 % 0,33 %
Karlsson, ROGER 0 739 338 0,71 % 0,31 %
Lindstrom, David 0 715 009 0,69 % 0,30 %
STRÅLIN, PEDER 0 655 069 0,63 % 0,28 %
OHLSSON, JOHAN 0 600 000 0,58 % 0,25 %
Risvall, Tom 0 584 653 0,56 % 0,25 %
COELI WEALTH MANAGEMENT AB 0 576 000 0,56 % 0,24 %
BJELK, EVA 0 558 133 0,54 % 0,24 %
Gron, Oscar 0 501 000 0,48 % 0,21 %

Läs även om Aktien, Finansiell information och Styrelse och Ledning