Skog - Forwood

Forwood i Panama är ett starkt och väl inarbetat varumärke och företag under Green Growth Nordic koncernen, vars affärside är att arbeta inom de så kallade areella näringarna som består bl.a. av skog och jord.

Forwood i Panama äger, förvaltar och förädlar mark och teakplanteringar i Panama, som kombinerar en långsiktigt stabil tillväxt med en betydligt högre avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar. Bolaget bedriver internationell handel med virke samt utför planterings-, avverknings- och förvaltningsuppdrag åt institutionella skogsägare i Centralamerika. Forwood i Panama är miljöcertifierat och är genom en aktiv miljöinsats en trygg och långsiktig leverantör av skogsrelaterade produkter och tjänster.

Besök Forwood.se och läs mer.