Byte av Firmanamn / f.d Forwood AB

Vårt nya firmanamn är Green Growth Nordic AB vilket är ett bättre namn mot marknaden och som förtydligar vår verksamhets inriktning vid en framtida listning av aktien. Forwood är starkt förknippad med skogsrelaterad verksamhet som bedrivs i Panama men ej i Sverige.

Namnet Forwood kommer att behållas i Panama där det är ett starkt och väl inarbetat varumärke medan i Sverige behålls det som bifirma för eventuella framtida behov inom skoglig verksamhet.